Salgsrelaterede marketingsopgaver

I forbindelse med opstart af salgsaktiviteter i et nyt land, er det selvfølgelig vigtigt at have en god idé om :

 
·        Hvem man vil sælge til ?
·        Hvor man vil udvikle sit salg ?
·        Hvilke produkter man skal fokusere på ?
·        Hvilke internationale og nationale konkurrenter der er
         tilstede på markedet ?
 
Kort sagt; Hvordan skal man differenciere sig for at få det maximale udbytte af sine investeringer i tid og penge.
 
I mange tilfælde kan mindre kvalitative undersøgelser sammen med erfaring fra det specifikke land give op  til 80-90% af de oplysninger man ønsker at finde. Det er som regel rigeligt til at etablere databaser med potentielle kunder/distributører og derefter begynde de første salgsaktiviteter. 

 
Vi kan være behjælpelige med at :
 
  •     Få foretaget kvantitative markedsundersøgelser og deltage

              i afrapporteringen

  •     Organisere kvalitative markedsundersøgelser 
  •     Organisere fokusgrupper (f.eks. for beslutning

              af fokusprodukter)

  •     Organisere konkurrentanalyser 
  •     Etablere database med potentielle kunder og distributører 
  •          Forberedelse og deltagelse i udstillinger 
  •          Planlægning og gennemførelse af markedskommunikation
  •     Samt andre mere marketingsrelaterede opgaver