Omstrukturering og effektivisering af selskaber

 
I en situation, hvor et datterselskab ikke har fulgt med gruppens udvikling eller ikke været i stand til at udnytte virksomhedens udviklingspotentiale (produkter, image, know-how, etc.) på det gældende marked, kan en omstrukturering vise sig nødvendig for at sikre dens overlevelse på kort og langt sigt.       
Vi kan tilbyde:
·        Analyse af den aktuelle situation
·        Opstilling af løsningsmodeller
·        Gennemførelse af de valgte løsninger
·        Opfølgning og rapportering 
 

Interim Management

 

Ved fratrædelse af en ledende medarbejder i et datterselskab, kan det være hensigtsmæssigt i en overgangsperiode at få en midlertidig leder ind i organisationen. Fordelen ved dette er at opretholde udviklingen i selskabet og give mulighed for en eventuel revurdering af kravene til den fremtidige leder. 

 

Basaret på vores tidligere erfaringer som ledere af datterselskaber i Frankrig tilbyder vi:
·        Midlertidig overtagelse af den daglige generelle ledelse
·        Midlertidig overtagelse af ledelsen af en linjefunktion
·        Deltagelse i jobbeskrivelse og udvælgelse af den fremtidige
      leder
·        Assistere den nye daglige leder i opstartsperioden